xoves, 29 de setembro de 2016

As ferramentas do PLE de Susana

  Entorno Persoal de Aprendizaxe en inglés Personal Learning Environment (PLE)


-Definición do PLE temos distintas definicións tal como podemos na Wikipedia,  de máis sinxela á a de Lidia Castañeda e Jordi Adell “o conxunto de ferramentas, fontes de información, conexións e actividades que cada persoa utiliza de forma asidua para aprender”.


Esta ferramenta lanzase o mercado no ano 2008, e un lector de RSS que nos permite organizar e acceder rapidamente dende navegadores web, etc.

Unha característica a destacar é que nos permite organizar os contidos así o usuario aforra tempo o non ter que acudir a todas as fontes.

Esta ferramenta e un curador de contidos, é unha plataforma para mostrar e compartir contidos propios ou de outros sitios web e axuda a proporcionar sitios web nas redes sociais.


Reflexión persoal, estas ferramentas tanto o Scoop.it o mesmo que Feedly requiren a inversión de tempo para facer unha selección adecuado dos contidos a traballare unha boa clasificación, unha vez feito, temos acceso a información de forma rápida.

Noso PLE e fundamental  ter estas ferramentas e tamén para poder compartir información.


Este é o meu futuro PLE


Ningún comentario:

Publicar un comentario