xoves, 27 de outubro de 2016

O traballo do orientador laboral

Reflexión do módulo 3 " O traballo do orientador/a laboral"

1. Orientación laboral


As tendencias actuais directrices da orientación profesional na Unión Europea:

-A orientación concíbese como un proceso continuo.
-Debe estar no proceso educativo
-Imponse cambios de modelos de actuación na orientación
-O suxeito da orientación ten que ter unha participación activa.
-Potenciar a orientación universitaria
-Potenciar a orientación nos colectivos desfavorecidos
-Medición da calidade na orientación
-Intercambio de políticas de emprego e educativas
-Incremento das tic na orientación

Os principios da orientación laboral:

Individualización debe responder as necesidades e circunstancias de cada participante, e dicir, deberá adaparse a cada persoa a todo tipo de colectivos vulnerables e persoas con discapacidade.

Os obxectivos especifícos son:

   -Recoller información da traxectoria formativa, laboral, hábitos e coñecementos, situación social e características persoais.
   -Valorar e configurar un perfil
   -Avaliar un obxectivo profesional

Flexibilidade debe permitir axustes necesarios pola situación persoal da persoa ou provocados por novas situacións.

 Desenvolver a autonomía de cada participante.

   -Planificación
   -Motivación
   -Información
   -Habilidades.

Resultado de imagen de orientacion laboral


O itinerario de inserción a un proceso personalizado de orientación formación e inserción, este consta de tres fases diferentes:

1. Un diagnóstico personalizado
   Fase de acollida
   Fase de  diagnóstico de empregabilidade

2. Intervención orientadora
   Fase de devolución e compromiso

3. Supervisión ou avalición continúa.
   Fase de seguimiento e acompañamento

Técnicas e ferramentas de emprego que debe coñecer o orientador laboral para asesorar as persoasa para a busca de traballo por conta allea e propia.


-O curriculo vitae

-Cartas de presentación


Resultado de imagen de carta de presentacion partes


-EntrevistasResultado de imagen de tipos de entrevista de trabajo


-Probas de selección


Resultado de imagen de tipos de pruebas de seleccion de personal


-Rede de contactos networkingResultado de imagen de networking-Perfiles profesionalesResultado de imagen de perfil profesional


2. Prospección de emprego


Concepto de prospección define como a explotación de posibilidades futuras baseadas en indicios presentes. 

Así  a prospección laboral ten dúas características a destacar:
   - A existencia oferta de emprego
   - A existencia de demanda de emprego.

Polo tanto podemos resumir a prospección e unha acción que nos permite informar, asesorar e detectar necesidades das empresas, como achegar solucións, ademáis de de sensibilizar o empresario sobre os colectivos obxecto de inserción e das súas oportunidades como traballadores ou outros aspectos de interese para o desenvolvementos de actividades de responsabilidade social.


Resultado de imagen de prospección laboral

3. O emprendemento


Na orientación laboral e preciso coñecer os elementos básicos do emprendemento que son:

1. Estudo do mercado


-A que actividade se vai dedicar a empresa?
-Cal é e como é o mercado no que operará?
-Como se consegurá vender?

2 Análise DAFO


Resultado de imagen de dafo empresa ejemplo


3. As variables da mercadotecnia


Resultado de imagen de variables mercadotecnia4.Previsión de ventas


Resultado de imagen de prevision de ventasNingún comentario:

Publicar un comentario